2013-10-30
EMAD

European Meeting of Antlers and Deer (Europejska konferencja dot. jeleni i ich poroa), Albacete w Hiszpanii, 9-12.09.2013. EAMD jednak doszed do skutku! Przystpna i praktyczna konferencja nowego typu, w interesujcym miejscu, ciekawi uczestnicy. Troch daleko, ale ciekawo wzia gr i si wybralimy. Na szczcie, gorco ju w tym okresie nie jest, byo cakiem przyjemnie. W dodatku trafilimy w sam rodek hiszpaskiej fiesty!
czytaj wicej...

2013-08-22
Sukces na otwie

Sukces polskich hodowli na konkursie poroy na otwie. Coroczny, midzynarodowy konkurs odby si jak zwykle na fermie Saulstari koo Siguldy. Ku naszej uciesze, prezentowane byki z polskich ferm Bomafar oraz naszych (Rudzie & Soja) byy w czowce wikszoci kategorii!
czytaj wicej...

2013-02-18
Ciekawa konferencja w Hiszpanii, wrzesie 2013

Tutaj powinni przyjecha wszyscy powaniejsi hodowcy z Europy. Konferencja powicona jest tematyce wzrostu i rozwoju poroy jeleni, poczona z targami, wystaw oraz konkursem poroy. Organizator Dr. Toms Landete-Castillejos spodziewa si uczestnikw z wielu krajw, w tym Rosji.
czytaj wicej...

2013-02-18
FEDFA w Hiszpanii!

Jesieni wybralimy si do Hiszpanii zapozna si ze specyfik hodowli fermowej jeleni. Jeleni nie widzielimy, ale to wanie jest specyficzne chyba :)
czytaj wicej...

Archiwum aktualnoci 
 

Strona gówna » 

Ferma Jeleni Rudzie k. Godapi wraz z Ferm Jeleni Soja k. Sokóki, to jedno z bardziej spektakularnych w skali europejskiej przedsiwzi w nowej brany rolnictwa, jak wci jest jeszcze w Europie hodowla fermowa jeleniowatych. Ferma Rudzie to obecnie ok. 350 ha ogrodzonego terenu (33 km ogrodze), w tym ponad 250 ha pastwisk podzielonych na 20 kwater wypasowych. Stado jest skompletowane i liczy ok. 700 szt. a stada podstawowego, co razem z cieltami i bykami daje liczb ponad 1350 szt. w szczycie sezonu. Ferma Soja jest w trakcie rozbudowy do podobnych rozmiarów, posiada obecnie 450 a stada podstawowego, aczkolwiek liczba wszystkich jeleni osiga tam w szczycie 1700 szt. czny stan maksymalny na naszych dwóch fermach siga wic 3000 szt.

Postawilimy na nowoczesno i jako. Naszym celem jest, obok produkcji wysokiej klasy materiau hodowlanego i zarodowego, przede wszystkim produkcja najwyszej jakoci jeleniny fermowej w oparciu o naturalne ywienie, utrzymanie oraz metody hodowlane. Jego podstaw jest utrzymanie caoroczne zwierzt w warunkach dobrostanu na wieym powietrzu, wypas kwaterowy na pastwiskach latem oraz ywienie wasnymi, podstawowymi paszami gospodarskimi zim (sianokiszonka z traw, zboa, siano). Wysoki stopie udomowienia naszych jeleni, w poczeniu z profesjonalnym urzdzeniem, wyposaeniem oraz fachow obsug, pozwala na pen kontrol stada i opiek zdrowotn. Pooenie w rejonach o najczystszym powietrzu w kraju, dobrych warunkach klimatyczno-glebowych oraz krajobrazowych jest równie niebagateln wartoci. Zapraszamy do zapoznania si ze szczegóami naszej dziaalnoci, ofert oraz korzystania z wiadomoci tu zawartych. 

Mamy ambicj wej na rynek z nowym produktem – „jelenina fermowa”. Dlatego te dominujcym kierunkiem w naszych fermach jest hodowla misna. Oparlimy j na najnowszych osigniciach wykorzystujcych efekt heterozji towarzyszcy krzyowaniu rónych ekotypów jeleni. Wystartowalimy z baz w postaci a angielskich i polskich byków. Efekty s bardzo ciekawe… Poprzez hodowl zarodow rozumiemy produkcj wysokiej jakoci zwierzt hodowlanych w postaci a oraz byków. Zakadajc nasze fermy mielimy kopoty ze znalezieniem odpowiedniej iloci a dobrej, wyrównanej jakoci. Chcemy wic uzupeni luk na rynku, oferujc takie zwierzta, na pocztek z 3 linii: polskiej, angielskiej oraz ich krzyówki… Staramy si tu zamieszcza wyszukane w internecie, fachowej prasie i publikacjach oraz zasyszane w rodowisku nowoci, ciekawostki, informacje itp. z dziedziny „hodowla fermowa jeleniowatych”. w dziale „Publikacje” znajd Pastwo te powaniejsze rzeczy i dusze teksty, o profilu od popularnego do naukowego, gównie w jzyku polskim…

 
 
  o nas | galeria | kontakt Artneo